26.10.2020

מסכמים תקופת סגר-חגים במדור הנוער

נוער לב השרון בהובלת צוות מדור הנוער (צמ"ר, רכזי נוער וגיל תיכון, גרעין ובנו"ש).

תודה לכם גדולה, השותפים המשמעותיים – נאמני הנוער, וועדי היישוב, צוותי ההנהלה והחינוך בבתי הספר, צוותי הטיפול והרווחה.
חג שמחת תורה שמח 🌺

 

עלון נוער לב השרון

מסכמים תקופת סגר-חגים במדור הנוער

כל הזכויות שמורות למושב ניצני עוז / שיווק למען הקהילה

ד.נ. לב השרון מיקוד: 42836 טל: 8784010- 09 פקס: 8784011- 09 info@noz.co.il