28.11.2020

מתווה המועצה לחזרה ללימודים ביום א' 01.11.20

מתווה המועצה לחזרה ללימודים ביום א'.

עדכונים נוספים לגבי ההסעות וכו בהמשך. כמו כן הוועד המקומי נערך להקצות מקום ללמידה במרחב הפתוח מכיתות ה, על פי מתווה משרד החינוך. חשוב שתדעו כי הוועד פועל במרץ על מנת לנסות ולהפעיל גם את מרכזי הלמידה שלנו לסייע.

ממתינים לאישורים בנושא.

מתווה המועצה לחזרה ללימודים ביום א' 01.11.20

כל הזכויות שמורות למושב ניצני עוז / שיווק למען הקהילה

ד.נ. לב השרון מיקוד: 42836 טל: 8784010- 09 פקס: 8784011- 09 info@noz.co.il