17.08.2019

חוג חיות

ב', 17:00, בית החבר

חוג חיותחגיגת טבע בבית החבר בהדרכת חגית חלימי 050-8989

חוג חיות

כל הזכויות שמורות למושב ניצני עוז / שיווק למען הקהילה

ד.נ. לב השרון מיקוד: 42836 טל: 8784010- 09 פקס: 8784011- 09 info@noz.co.il