14.08.2019

התעמלות לגיל הזהב

א' 12:20, ג' 10:50, בית העם

התעמלות לגיל הזהב בימי א' בשעה 12:20 וכן בימי ג' בשעה 10:50 + שיחה בנושא אקטואליה וארוחת בוקר (השיחה וארוחת הבוקר בימי ג' בלבד).

 

התעמלות לגיל הזהב

כל הזכויות שמורות למושב ניצני עוז / שיווק למען הקהילה

ד.נ. לב השרון מיקוד: 42836 טל: 8784010- 09 פקס: 8784011- 09 info@noz.co.il