09.08.2019

כדורגל

"גולים" בית הספר לכדורגל שמח להודיע על פתיחת חוג כדורגל איכותי ומקצועי במגרש הכדורגל החדש והמשופץ בניצני עוז.

לפרטים והרשמה: דורי 052-5240333, דוא"ל: yaad3@bezeqint.net

 

חוג כדורגל בניצני עוז

כדורגל

כל הזכויות שמורות למושב ניצני עוז / שיווק למען הקהילה

ד.נ. לב השרון מיקוד: 42836 טל: 8784010- 09 פקס: 8784011- 09 info@noz.co.il