09.08.2019

תרפיה במוסיקה לגיל הזהב

ב', 16:30, בית העם

חוג תרפיה במוזיקה לגיל הזהב מתקיים בימי שני, בין השעות 16:30-17:30 בבית העם.

תרפיה במוסיקה לגיל הזהב

חוג תרפיה במוסיקה לגיל הזהב

כל הזכויות שמורות למושב ניצני עוז / שיווק למען הקהילה

ד.נ. לב השרון מיקוד: 42836 טל: 8784010- 09 פקס: 8784011- 09 info@noz.co.il