09.08.2019

שומרי משקל

ה', 19:45, בית החבר

מחזור חדש של קבוצת שומרי משקל נפתח החל מ- 22.1.15,  בימי חמישי בשעה 19:45 בבית החבר, בהדרכתה של לירון שלו.

 weightloss

לפרטים נוספים, ניתן ליצור קשר עם לירון בטל': 052-5452597

שומרי משקל

חוג שומרי משקל

כל הזכויות שמורות למושב ניצני עוז / שיווק למען הקהילה

ד.נ. לב השרון מיקוד: 42836 טל: 8784010- 09 פקס: 8784011- 09 info@noz.co.il