10.08.2019

יוגה ומלאכה לגיל הזהב

ד', 9:30 בית החבר

חוג יוגה ומלאכה לגיל הזהב מתקיים בימי ד' בשעה 9:30 בבוקר בבית החבר.

יוגה ומלאכה לגיל הזהב

כל הזכויות שמורות למושב ניצני עוז / שיווק למען הקהילה

ד.נ. לב השרון מיקוד: 42836 טל: 8784010- 09 פקס: 8784011- 09 info@noz.co.il