28.11.2020
מתי אוקטובר - נובמבר
איפה ZOOM
גילאים כולם

תרבות בלב השרון

פרטי הרישום מופיעים למטה 

 

רישום ע"י סריקת קוד QR  רישום דרך לינק 

https://docs.google.com/forms/d/1N9Tb-Pub3AT8AqOOuMmFpO8JmZ-dCsBDZqdTTk3lovA/viewform?edit_requested=true

 

אירועים

כל הזכויות שמורות למושב ניצני עוז / שיווק למען הקהילה

ד.נ. לב השרון מיקוד: 42836 טל: 8784010- 09 פקס: 8784011- 09 info@noz.co.il