09.08.2019
מתי 10 במרץ 2014
איפה בית העם, ניצני עוז
גילאים ילדים

הצגה: סינדרלה

הצגת הילדים "סינדרלה" תתקיים בבית העם של ניצני עוז, בתאריך 10.3.2014.

פרטים מלאים בהמשך.

אירועים

כל הזכויות שמורות למושב ניצני עוז / שיווק למען הקהילה

ד.נ. לב השרון מיקוד: 42836 טל: 8784010- 09 פקס: 8784011- 09 info@noz.co.il