12.08.2019
בית כנסת חדש בניצני עוז
מתי 13 במרץ 2014
איפה בית הכנסת
גילאים כולם

קריאת מגילת אסתר

קריאת מגילת אסתר בחג הפורים, תתקיים בבית הכנסת בתאריך 13.3.14

אירועים

קריאת מגילת אסתר בבית הכנסת

כל הזכויות שמורות למושב ניצני עוז / שיווק למען הקהילה

ד.נ. לב השרון מיקוד: 42836 טל: 8784010- 09 פקס: 8784011- 09 info@noz.co.il