14.08.2019
מתי יום ד', 4 ביוני 2014
איפה בית הכנסת בניצני עוז
גילאים כולם

שבועות בניצני עוז

קריאת עשרת הדברות בבית הכנסת לרגל חג השבועות, תתקיים ביום ד', ו' בסיון 4.6.14 בשעה 8:30 בבוקר.

שבועות בניצני עוז

אירועים

כל הזכויות שמורות למושב ניצני עוז / שיווק למען הקהילה

ד.נ. לב השרון מיקוד: 42836 טל: 8784010- 09 פקס: 8784011- 09 info@noz.co.il