10.08.2019
טיול משפחות
מתי בכל יום ג'
איפה
גילאים נוער

פיצה וסרט לנוער בכל יום ג'

בכל יום ג' תתקיים הקרנה של סרט ופיצה לבני הנוער בעלות של 10 ש"ח בלבד.

אירועים

טיול משפחות

כל הזכויות שמורות למושב ניצני עוז / שיווק למען הקהילה

ד.נ. לב השרון מיקוד: 42836 טל: 8784010- 09 פקס: 8784011- 09 info@noz.co.il