08.08.2019

פעילות לגיל הזהב

רכזת הפעילות לגיל הזהב: אילת גלאםפעילות לגיל הזהב

הפעילות מתקיימת בבית החבר

 

יום א':

12:20 התעמלות

 

 

יום ב':

16:30-17:30 חוג תרפיה במוסיקה (בית העם)

 

יום ג':

10:50 התעמלות + שיחה בנושא אקטואליה וארוחת בוקר

 

יום ד':

9:30 יוגה + מלאכה

כל הזכויות שמורות למושב ניצני עוז / שיווק למען הקהילה

ד.נ. לב השרון מיקוד: 42836 טל: 8784010- 09 פקס: 8784011- 09 info@noz.co.il