08.08.2019

שעות מרפאה

שעות פתיחה המרפאה

יום ב':

07:30-09:00 – בדיקות דם

10:15-13:15 רופא

 

יום ד':

16:00-18:45 רופא

 

יום ה':

11:00-13:30 רופא

כל הזכויות שמורות למושב ניצני עוז / שיווק למען הקהילה

ד.נ. לב השרון מיקוד: 42836 טל: 8784010- 09 פקס: 8784011- 09 info@noz.co.il