08.08.2019

שעות פתיחת סניף דואר

שעות קבלת דואר

יום א' – אין חלוקת דואר

יום ב' – בין השעות 8:30-12:45

יום ג' – אין חלוקת דואר

יום ד' – בין השעות 19:30-20:30

יום ה' – בין השעות 10:00-14:00

כל הזכויות שמורות למושב ניצני עוז / שיווק למען הקהילה

ד.נ. לב השרון מיקוד: 42836 טל: 8784010- 09 פקס: 8784011- 09 info@noz.co.il