08.08.2019

פינוי גזם

ניצני עוזפינוי גזם יתקיים בימי ראשון. אנא הקפידו להוציא את הגזם יום קודם.

פינות הגזם מיועדות לגזם בלבד ולא לאשפה ביתית.

בואו נשמור על איכות הסביבה במושב.

כל הזכויות שמורות למושב ניצני עוז / שיווק למען הקהילה

ד.נ. לב השרון מיקוד: 42836 טל: 8784010- 09 פקס: 8784011- 09 info@noz.co.il